Seno civilizāciju Saules aptumsuma skaidrojumi

2017. gada 21. augustā norisināsies rets pilnīgs Saules aptumsums. Ņemot vērā sociālo mēdiju attīstību, varam gaidīt neskaitāmus šī ilgi gaidītā notikuma foto un video uzņēmumus. Tomēr, lielākajā daļā vēstures, šo parādību uztvēra savādāk. Lielākajai daļai mūsu senču nebija zināms, ka Saules aptumsums rodas Mēnesim, nostājoties starp Sauli un Zemi. Šīs ir interesantākās no leģendām, ar kuru palīdzību mūsu senči skaidroja pēkšņās tumsas iestāšanos.

Senie skandināvi personificēja Sauli un Mēnesi, kā māsu Solu un brāli Mani. Māsa un brālis brauca pāri debesīm karietē un kopīgi sprieda par dienu un gadalaiku garumu. Abiem debesu ceļotājiem vienmēr dzenoties pakaļ vilki. Ja vilkiem izdodas noķert gan Solu, gan Mani vienlaicīgi, tad debess uz laiku satumst. Savukārt, ja gaisma neatjaunojas jau pēc pāris brīžiem, kā tas ir Saules aptumsumos, tā esot Raganroka (jogos legais online), seno skandināvu apokalipses, sākuma pazīme.

Senie maiji, būdami attīstīti astronomi, piešķīra lielu vērību debesu ķermeņu kustībai. Pēc viņu uztveres, debesu ķermeņu kustība ir viens no dievu komunikācijas ar mirstīgajiem paņēmieniem. Saules aptumsums, ko maiji sauca par chi’ibal kin, vai tulkojot no viņu valodas: Apēst Sauli, nozīmēja nelaimes tuvošanos. Maiju astronomiskās zināšanas bija tik spēcīgas, ka viņu sarakstītie Mēness kustības kalendāri ir precīzi pat mūsdienās, tādā veidā, brīdinot maijus par gaidāmajiem aptumsumiem ļoti savlaicīgi.

Saskaņā ar Navaho cilts ticējumiem, Saules aptumsums ir laiks, kad Saule ir vāja. Pēc šo indiāņu tradīcijām, Saulei šai laikā ir jāizrāda cieņa, pavadot aptumsumu telpās un nemēģinot lūkoties debesīs, lai neredzētu Sauli tādā smagā stāvoklī. Daudzi mūsdienu Navaho indiāņi turpina ievērot savas senču tradīcijas, tātad, kamēr citur pasaulē priecāsies par reto parādību, tie vienkārši paliks telpās.

Mongoļu leģenda stāsta par briesmoni Arakho, kuru ir pārņēmis nemierināms bads pēc matiem. Attiecīgi leģendai, sākotnēji visu cilvēka ķermeni, esot klājis biezs apmatojums, līdzīgi kā vairumam citu radījumu, bet Arakho ir notiesājis lielāko tā daļu. Redzēdami briesmoņa visatļautību, dievi pavēlējuši Saulei un Mēnesim izgatavot nemirstības dziru, lai varētu stāties tam pretī. Arakho, padzirdējis par Dievu nodomu, esot nozadzis dziru. Dievi esot paspējuši nocirst briesmoņa galvu, pirms tas izdzēris visu burvju dzērienu. Izdzēris tikai pusi dziras, Arakho ir ieguvis pietiekoši daudz nemirstības, lai saglabātu dzīvību no ķermeņa atdalītajā dzirā, bet ne pietiekoši, lai iegūtu jaunu ķermeni. Dusmu pārņemts briesmonis sācis dzīties pakaļ Saulei un Mēnesim, cenšoties abus apēst. Bet, tā kā Arakho vairs nav ķermeņa, Saule un Mēness izkrīt cauri viņa rīklei un atgriežas debesīs, izskaidrojot pēkšņos gaismas zudumus.

Senie ķīnieši bija viena no pirmajām civilizācijām, kas uzcēla observatorijas. Saskaņā ar to ticējumiem, Ķīnas imperatoru un Sauli vienoja saikne un izmaiņas Saulē uztvēra kā karaliskās ģimenes nelaimes vēstnešus. Ķīniešu leģenda vēsta, ka Saules aptumsumi rodas, kad milzīgs, debesīs mītošs pūķis, cenšas to norīt, tādēļ senie ķīnieši dauzīja pannas un katlus, lai saceltu lielu troksni un aizbiedētu pūķi. Šai leģendai ticēja arī ilgi pēc astronomiskā fenomena modernā skaidrojuma nākšanas gaismā. Ir saglabājušās rakstiskas liecības par kādu 19. gadsimta ķīniešu kuģa kapteini, kas aptumsuma laikā pavēlējis šaut Saules virzienā ar lielgabaliem, lai to izglābtu no briesmoņa rīkles.

Citus pieņēmumus lasiet šeit: http://www.casinopt24.com.