Vēja enerģija

Viens no populārākajiem alternatīvās enerģijas veidiem mūsdienās ir vēja enerģija. Vējš ir atjaunojams dabas resurss, ko samērā viegli var pārvērst elektroenerģijā, neradot lieku vides piesārņojumu. Vējš rodas saules aktivitāšu ietekmē. Precīzāk, vējš ir gaisa kustība no augsta spiediena apgabala uz zema spiediena apgabalu, kas veidojas saulei nevienmērīgi sasildot zemes virsmu. Tātad, kamēr vien mums būs saule uz dažādi gaisa spiedienu apgabali, mums būs vējš, un arī elektroenerģija, vienīgi ir jāprot vēlu efektīvi izmatot.

Elektroenerģiju no vēja iespējams iegūt, izmatojot mehānisko enerģiju, kas rodas vēlam atduroties pret dažādiem priekšmetiem. Pašu vēja radīto mehānisko enerģiju cilvēki ir iemācījušies izmantot jau ļoti sen. Piemēram, vējš tiek izmantots burukuģu darbināšanai, mobiilikasinot, vējdzirnavām u.c. Mūsdienās cilvēki ir iemācījušies šo mehānisko enerģiju izmantot elektroenerģijas ražošanā ar vēja ģeneratoru un turbīnu palīdzību.

Lielākoties vēja enerģijas tiek ražota ar turbīnām. Šīs vēja turbīnas var būt visai atšķirīgas. Tās var sasniegt pat 20 stāvu ēkas augstumu un to lāpstiņu garums var sasniegt pat 60 metrus. To, kādas izskatās vēja turbīnas daudzi jau noteikti zina. Vizuāli tās atgādina lidmašīnu propellerus, kas uzstādīti uz augsta mieta. Šīs turbīnas darbojas vējam griežot asmeņus. Šie paši asmeņi, savukārt griež propellera vārpstu. Vārpsta ir savienota ar elektroenerģijas ģeneratoru, kas arī pārvērš šo mehānisko enerģiju praktiski izmantojamā elektroenerģijā. Ir arī citu konstrukciju vēja turbīnas, kas izskatās citādāk, taču to darbības principi ir ļoti līdzīgi – vējš rada mehānisko kustību, kas pēc tam, ar ģeneratora palīdzību, tiek pārvērsa elektroenerģijā.

Lielās vēja turbīnas ir tik jaudīgas, ka katra var saražot elektroenerģiju, ar ko mierīgi pietiktu vairāk kā 600 vidēju mājsaimniecību apgādāšanai ar elektroenerģiju. Vairākās valstīs ir izveidoti šādu vēja turbīnu parki ar vairākām turbīnām. Parasti šādus parkus izveido vējainās vietās, kā, piemēram, līdzenumos, tulosveto vihjeet, kalnu korēs, jūras tuvumā utt. Tad elektroenerģijas ieguve ir daudz efektīvāka, taču vēja ģeneratoru var uzstādīt arī pie vienas saimniecības, lai apgādātu to ar elektroenerģiju.

Tāpat kā ar saules baterijām, arī vēja turbīnas ir piesaistītas kopējam elektroenerģijas tīklam un elektroenerģija var tikt ņemta vai dota pēc vajadzības, proti, vējainā laikā, kad enerģija tiek saražota tādos daudzumos, ka tā paliek pāri, to var dot atpakaļ tīklā, bet, ja vēja daudzums nav pietiekams, jūs to varat saņemt no kopējā tīkla. Tas nozīmē, ka uzstādot vēja turbīnu pie savas privātmājas, nav jāsatraucas par to, ka laikā, kad vējš nepūš, vai vēja virziens ir mainīgs, nebūs elektrības. Tā būs pieejama visu laiku, vien reizēm var nākties tērēt arī elektrību no elektroenerģijas piegādātājiem.

Vējš kopumā ir ļoti labs alternatīvās enerģijas veids, mājsaimniecības nodrošināšanai ar elektroenerģiju. Citos veidos, piemēram, atsevišķu ierīču darbināšanai, vējš, vismaz pagaidām, nevar tikt izmatots, jo tam nepieciešamas milzīgas vēja turbīnas, lai iegūtu gana lielu mehānisko enerģiju.